Webbprojektet Galleri.nu

Galleri.nu är ett forum för bildintresserade. Galleri.nu är också - som namnet antyder - ett vernissage på nätet. Den blygsamma ambitionen är att förse webben med bilder som engagerar och att inspirera till ett mer medvetet betraktande.

De senaste åren har en företeelse blommat ut på nätet - bildsajter innehållande webbkamerabilder eller snapshots från mobilen. Folkrörelsen att ladda upp korniga bilder på sig själv är mer intressant som fenomen än som utbud. Alltför ofta medverkar personen på bilden helt utan vetskap eller godkännande. Att sedan vissa av dessa sajter försöker kapa ditt modem hjälper dem knappast i deras framtoning. Det finns bra alternativ till denna skymningszon i cyberrymden. Galleri.nu är ett av alternativen.

Följande fyra avsnitt beskriver Galleri.nu:s profilering

Medverkan

Galleri.nu letar alltid efter nya intressanta bilder och texter. Du som deltar på sajten kommer att upptäcka att dina synpunkter på kontext tillvaratas bättre än på de flesta andra webbplatser. Den personliga kontakten med Galleri.nu är också en metod att kontrollera äkthet och upphovsrätt. Galleri.nu blir aldrig ännu en distans i den eviga kretsbanan av stulna bilder på nätet. Om du vill bli modell på Galleri.nu eller är fotograf med bilder som förtjänar en större publik - hör av dig. Meddela dig också, om du har en idé om ett bra motiv eller vill propagera för din egen utställning.

Urval

Det bor en liten narcissist i många av oss och resten är egotrippade på andra sätt. Webben svämmar över av bilder. Det är en artighet mot besökaren att begränsa bildmaterialet till vad som, mycket subjektivt, upplevs som mest angeläget. Därför kan tyvärr inte allt inskickat material användas. Låt dig inte avskräckas eller nedslås. Att en bildserie inte används kan bero på allt från att den inte passar i Galleri.nu:s imagebildning till att den delvis överlappar andra bilder.

Inspiration

Galleri.nu har en mission - att belysa bilder från olika infallsvinklar. I takt med att fler och fler blir hemtama inom bildbehandling, väcks intresset för mer avancerade effekter än röda-ögon-reduktion och borttagning av repor. En växande läsekrets tar del av allt från fontbibliotek till färgspråk via artiklar både på webben och i pressen. Galleri.nu sällar sig till skaran, börjar från grunden och förmedlar spännande idéer.

Återkoppling

Galleri.nu respekterar självklart den, som tycker att det är kul att ladda upp bilder och deltaga i någon av alla de skönhetstävlingar som dykt upp på nätet. Emellertid ligger det inte i Galleri.nu:s värdegemenskap att i pubertal anda betygsätta människor efter gullighet, sexighet eller andra yttre attribut. Det är ingenting att hymla om att vissa är mer fotogeniska än andra. Det är ingenting att rangordna heller. Bland annat av denna anledning saknas chat och gästbok på Galleri.nu. Vill du skriva något - skicka ett meddelande till redaktör'n och ange att inlägget är ok att publicera. Om det är av allmänt intresse, läggs din text ut på sajten. Hör också av dig, om du saknar något på sajten. Galleri.nu är bara ett mejl bort.


Med önskan om ett givande besök följt av flera.
Magnus
Redaktör