Code-Genie

Code-Genie från DolfySoft håller en hög profil på sin hemsida. Man är lika noga med att ta upp och motivera vad som inte stöds av produkten som det som faktiskt ingår. Det minimalistiska konceptet kallas för "KISS" eller "Keep It Simple, Stupid". Stupid eller ej, exempelvis en inbyggd filbläddrare hade inte varit fel. Det är helt enkelt för jobbigt att bygga upp sin miljö av en massa olika moduler för att sedan kanske upptäcka att programmen vägrar att lira tillsammans. Bortsett från denna invändning ser meritlistan ganska intressant ut och det ska bli spännande att få sätta tänderna i programmet.

Inställningarna för Code-Genie utförs i en vanlig textfil och givetvis finns också ett försvarstal för detta i beredskap på hemsidan. Lite tjusiga radioknappar och optionsfält hade varit snyggare. Ändringarna slår i alla fall igenom utan omstart och det är väl viktigast.

All HTML-kod i Galleri.nu:s testfil visas i helgrönt - inte så spännande och framförallt inte speciellt praktiskt. Autokomplettering fungerar bra för PHP - även utanför PHP-taggarna - medan HTML inte fungerar alls. Lyckligtvis kan man byta mellan aktuellt språk medelst ett menyval. Menyvalet lyfter omdömet för HTML-markeringen till medel, men bäst hade varit att se alla språk färgkodade samtidigt. Vill man se sina JavaScript färgkodade, blir det till att byta språk ännu en gång. Vid en titt i en CSS-fil visar det sig att identiteter med samma namn som nyckelord visas i nyckelordets färg. En klyftigare syntaxkontroll skulle inte låta lura sig så lätt. Betyget för CSS blir därför lågt.

Editorn kan infoga HTML-mnemonics från en plocklista, vilket är bättre än inte alls men alldeles för arbetsamt för stora textstycken. Det finns även en exportfunktion för HTML, men denna omvandlar inte till HTML-mnemonics. Det kan inte bli något bra betyg i denna disciplin.

Det finns något som kallas projekthantering, men den visade sig inte bara vara rudimentär utan också helt oanvändbar. Det blir ovanligt nog ett streck i betyg trots att funktionen finns.

Code-Genie låser ett dokument även för andra program under uppdatering - utmärkt. Av outgrundlig anledning upplyses man inte om att filen är låst, när man öppnar den från en annat Code-Genie-fönster. Detta sänker tyvärr omdömet ett snäpp. Låsningen kan konfigureras bort och ett varningsmeddelande, när en annan applikation uppdaterar dokumentet kan istället aktiveras. Så långt så väl, men om du väljer att inte ladda om dokumentet, kommer varningen tillbaks om och om igen tills du resignerar och laddar filen på nytt. Det känns onödigt och sänker faktiskt betyget med två hela steg. Det kan ju vara så att man faktiskt vill öppna en kopia av filen i ett skrivskyddat fönster. På tal om märkligheter finns det ett val för att skriva ut en markerad selektion, men knappen är utgråad jämt.

Borttagning av avslutande mellanslag finns, men måste som de flesta andra funktioner utföras på en markerad selektion. För ett HTML-dokument borde detta kunna utföras per automatik i samband med att dokumentet sparas. Detta hindrar toppbetyg. Ordbrytningen fungerar ganska väl. Vissa "ord" i HTML innehåller ju exempelvis bindestreck och dessa bryter editorn upp - en petitess som ändå står i vägen för full pott. Det ska i rättvisans namn noteras att ingen av de andra editorerna i testet klarade detta heller.

Vi avslutar titten på Code-Genie med en funktion som inte återfinns i någon av testets andra editorer. Resultatet av filjämförelser visas inte, som brukligt, i form av skillnader mellan filerna. Istället visas hela filinnehållet och man kan hoppa med markören till nästa avvikande segment. Det här fungerar utmärkt, så länge som den ena filen enbart innehåller tillägg jämfört med den andra filen. Om skillnaderna också består av borttag och modifieringar, är funktionen inte särskilt användbar.

+

-

Härnäst: ConTEXT.

Code-Genie är ett licensbelagt program. © DolfySoft.