ConTEXT

ConTEXT från Eden Kirin distribueras som freeware. Den gode Eden har mer fokus på filträd och projekthantering än vad nyss recenserade DolfySoft har. Filträdet (fillistan är ett bättre namn i detta fall) visas precis som vi är vana vid från Utforskaren, dock utan möjlighet att expandera mappar. Tyvärr går det inte heller att söka rekursivt. Nåväl, bättre ett begränsat filträd än inget träd alls och gratis är som bekant alltid gott.

I ConTEXT finns en fullödig inställningsdialog, där man till och med kan byta till svenska - minst sagt imponerande för ett freeware-projekt. Tyvärr är så många texter oöversatta att engelska är att föredra. En flerspråkig stavningskontroll hade förresten varit av större nytta. Det finns så många inställningsmöjligheter att du kan vara tvungen att meka en stund innan du blir helt nöjd.

Även ConTEXT visar HTML- och PHP-filer olika. Vad som är väsentligt bättre än Code-Genie är att HTML-kod i PHP-strängar visas korrekt. Men nog borde programmet kunna visa både HTML och PHP korrekt samtidigt. Stöd för CSS ingår inte i distributionen, men kan laddas ner från samma sajt och installeras busenkelt. Efter installationen av tilläggspaketet distinguerar ConTEXT mellan HTML-taggar, klassnamn, identiteter, parameternamn och dynamiska värden. Detta ger en färgglad kodlistning, men tyvärr också många misstolkningar. Klassnamn och identiteter som råkar sammanfalla med en HTML-tagg visas exempelvis i fel färg. Tagg-strängarna är överlag inkonsekvent färgkodade. JavaScript färgkodas bättre i PHP än i HTML, men även dessa borde förstås se likadana ut oavsett valt språk.

Det finns ett menyval för att se hjälp om ett speciellt nyckelord, men ingen hjälp poppar upp. Förmodligen krävs att en online-manual för språket i fråga installeras. Likaså verkar menyvalet för radbrytning att vara helt verkningslöst. Galleri.nu har experimenterat med olika värden för högermarginal, men det har visat sig vara intet annat än terapi. Wrapping finns med i listan över framtida features. Menyvalet borde absolut inte finnas där förrän det finns en funktion bakom.

ConTEXT kan matcha parenteser genom att förflytta markören. Dessutom lyser matchande parenteser, klamrar, måsvingar och taggavgränsare upp, när markören är i närheten - kreativt och behändigt.

Ångra-funktionen är bra, med en liten bock i kanten för att ångra-bufferten töms, när filen sparas till disk.

ConTEXT inte bara visar aktuellt radnummer - det finns också ett val för att gå till önskad rad. Inte så avancerat, men tidsbesparande för stora filer.

Den största enskilda invändningen blir förmodligen att det inte går att omvandla ASCII-tecken till HTML-mnemonics. Det är just detta tidsödande och tråkiga jobb man vill ha hjälp med i en editor för webben. Minus också för "menystubbar" utan någon synbar funktionalitet. För att vara freeware är detta ändå ett synnerligen kompetent program som mäter sig väl med sina kommersiella kusiner.

+

-

Härnäst: Crimson Editor.

ConTEXT är ett free-ware-program. © Eden Kirin.