Crimson Editor

Crimson Editor från Ingyu Kang är, i likhet med ConTEXT, en gratiseditor med projektträd och syntaxmarkering. Bock i kanten blir det för saknade sökvägar i projektträdet. Om du vill använda sökvägar, får du hålla tillgodo med den tillhörande filbläddraren. En enkel FTP-klient ingår. Du kan registrera en uppsättning FTP-konton, men editorn tillåter inte mer halsbrytande manövrar än att spara och hämta en fil i taget. Trots vissa tillkortakommanden är även detta ett mycket kompetent program som dessutom är fritt distribuerbart.

Crimson Editor färgkodar syntaxen ganska väl med standardinställningen. Det går att byta språktolkning, men det behövs alltså inte - precis som det borde vara i alla editorer. Hade det inte varit för en del småsaker, som att kommentarer visas i tre olika färger i det lilla testexemplet, hade det kunnat bli toppbetyg. En större plump i protokollet utgör JavaScript-kodningen som är torftig. Endast strängar visas i avvikande färg, resten är svart.

Kodfragment kan lagras som macron (max tio stycken). Crimson Editor ångrar operationer i atomära steg om ett tecken i taget. Många ångra-steg blir det, men hellre det än tvärt om.

Några finesser finns i markeringsmenyn. Det går exempelvis att markera ett block inom ett par avgränsare (fungerar för parenteser och måsvingar). Funktionen klarar även nestade avgränsare och är en strålande metod för att kontrollera parenteser.

Inga funktioner för omvandling till HTML-mnemonics eller "escapade" tecken àla JavaScript finns i sikte. Som skribent av stora textmassor i annat än engelska väntar dig arbetsamma pass med denna editor - såvida du inte accepterar att spara åäö och så vidare i ASCII-kod. ASCII-kod fungerar som bekant i de allra flesta webbläsare, men det är ju inte det korrekta sättet att koda HTML-sidor.

Det går att definiera ett filfilter för sökningar. Det går till och med att hantera dessa filter i en lista. Tråkigt nog nollställs listan vid programslut. På pluskontot hamnar funktionen som automatiskt hoppar över sökning i binära filer - som bilder. Detta kompenserar så väl för den nollställda filterlistan att det blir toppbetyg för sökfunktionen. Av outgrundlig anledning finns inte motsvarande funktion för att ersätta i filer. Utbyte av strängar kan ske i alla öppnade filer, men inte alla filer rekursivt.

Det går att konfigurera ett helt bibliotek med användarverktyg och det ger poängskörd på punkten "externa program".

+

-

Härnäst: Edit+.

Crimson Editor är ett fritt distribuerbart program från Ingyu Kang.