Fredagen
8:e december 2023

Editortestet

Ingress

Bakgrund

Kandidaterna

AceHTML

Code-Genie

ConTEXT

Crimson Editor

Edit+

Homesite

TextPad

UltraEdit

Zeus

Jämförelser

Funktionsmatris

Summering

Och vinnaren är...

Hur testet gjordes