Färger och upplösning

Beroende på vilket grafikkort du använder, kan olika skärmupplösningar och antal färger användas. "True colour" (24 bitplan eller mer) är att rekommendera. Vill du undvika rullningslister, bör upplösningen vara minst 1024x768 pixlar. Högre upplösningar fungerar givetvis lika bra, men texter kan faktiskt bli lite svårlästa om webbläsaren då använder hela skärmbredden. För att välja en optimal uppsättning färger och upplösning:

  1. Markera Windows startknapp»inställningar»kontrollpanelen.
  2. Dubbelklicka ikon bildskärm.
  3. Välj flik inställningar.
  4. Tillse att inställningarna för färger och skrivbordsstorlek är som följer.

True Color (24 bitar).

1024 x 768 bildpunkter.