Animeringar i Netscape

För att se animeringar:

  1. Markera rullgardinsmeny edit»preferences.
  2. Välj privacy & security»images i menyträdet.
  3. Tillse att inställningen för animated images should loop är som följer.

As many times as the image specifies.