Lagrade filer i Netscape

För att säkerställa att de senaste upplagorna av sidorna visas:

  1. Markera rullgardinsmeny edit»preferences....
  2. Välj advanced»cache i menyträdet.
  3. Tillse att inställningen för "compare the page in the cache to the page on the network:" är som följer.

"Alltid" ikryssad.

Prestanda

För att slippa ladda ner filer upprepade gånger:

  1. Markera rullgardinsmeny edit»preferences....
  2. Välj advanced»cache i menyträdet.
  3. Tillse att inställningen för "set cache options" är som följer.

"Alltid" ikryssad.