Bilder i Netscape

För att se bilder:

  1. Markera rullgardinsmeny edit»preferences.
  2. Välj privacy & security»images i menyträdet.
  3. Tillse att inställningen för image acceptance policy är som följer.

Accept all images.