Lagrade filer i Opera

För att säkerställa att de senaste upplagorna av sidorna visas:

  1. Markera rullgardinsmeny arkiv»inställningar.
  2. Välj nätverk»historik och cache i menyträdet.
  3. Tillse att inställningen för kontrollera ändring är som följer (gäller såväl dokument, bilder som övrigt).

"Alltid" ikryssad.

Prestanda

För att slippa ladda ner filer upprepade gånger:

  1. Markera rullgardinsmeny arkiv»inställningar.
  2. Välj nätverk»historik och cache i menyträdet.
  3. Tillse att inställningen för diskcache är som följer.

2000 Kbyte cache, "Cacha dokument", "Cacha bilder" och "Cacha övrigt" ikryssade.