Tabeller i Opera

För att aktivera tabeller:

  1. Markera rullgardinsmeny arkiv»inställningar.
  2. Välj teckensnitt och färger»sidutseende i menyträdet.
  3. Tillse att inställningen för författarläge är som följer.

"Tabeller" ikryssad.