Problem?

Ser inte sidorna ok ut? Uppför de sig inte som de ska? Galleri.nu är testat med de senaste versionerna av de vanligaste webbläsarna. För bästa presentation och funktion krävs att din dator och webbläsare är rätt konfigurerade. Tipsen i den här sektionen är gångbara på de flesta andra sajter också. Tänk på att vissa inställningar kan påverka skyddsnivån i din dator.

Webbläsare

Galleri.nu är testat med följande webbläsare.

Galleri.nu optimeras för Internet Explorer och Mozilla Firefox. I samband med introduktionen av Firefox, kommer testerna med Netscape och Opera att upphöra. Enligt Galleri.nu:s förmenande är Firefox överlägsen dessa produkter och har minst lika stort stöd för skiftande plattformar.

Säkerhet

JavaScript

JavaScript är förmodligen den mest utbredda metoden för att exekvera programkod i en webbklient. JavaScript är liksom andra webbspråk designat för att skydda din datormiljö från skador åsamkade av destruktiv kod på illvilliga sajter. Det går exempelvis inte att få tillgång till filsystemet utan ditt godkännande.

Galleri.nu använder JavaScript för att:

Skickad information

Vissa webbläsare visar dialogrutor om information skickad över webben. Dessa varningar kan vara befogade - till exempel om man har lagt in en personlig profil i webbläsaren och besöker sidor där man kan beställa varor eller betaltjänster. Galleri.nu hämtar information som finns tillgänglig i din webbläsare i syfte att optimera sajten efter besökarna. Om du irriteras av frågedialogerna kan du deaktivera dem så här. Om du av någon anledning inte vill låta Galleri.nu ta del av dessa uppgifter, fungerar sidorna givetvis ändå.

Tillgänglighet

"Cachning"

"Cachning", eller mellanlagring, betyder att nedladdade sidor för en tid lagras lokalt i klienten. Detta innebär kortare svarstider och i vissa fall möjlighet att kunna surfa tidigare besökta sajter utan att vara online. För att detta ska fungera väl, krävs en balans mellan prestanda och möjligheten att genast ta del av nytt innehåll. Galleri.nu använder dynamiska sidor och gör sig bäst med begränsad eller ingen "cachning".

"Meta refresh"

Meta refresh innebär att webbläsaren automatiskt dirigeras om till en annan sida. En klassisk tillämpning av detta är att skicka besökaren till avsedd sida, när vederbörande exempelvis surfar till URL:en www.galleri.nu/help. Med automatik öppnas motsvarande huvudsida - www.galleri.nu/help/index-sv.php - förutsatt att meta refresh är aktiverat.

Presentation

Ramar

Ramar, eller frames, är en teknik för att visa webbsidor inuti andra webbsidor. Utan ramar aktiverade skulle du inte kunna läsa det här och heller inte se så mycket annat på Galleri.nu. Ramar brukar inte gå att stänga av i Internet Explorer eller Netscape. Om du har en dator med Opera som webbläsare och behöver återaktivera ramar - klicka här.

Färger och upplösning

Ju fler färger desto snyggare bilder. Vilken upplösning du kan använda beror ofta på antal färger och vice versa. Få färger och lägre upplösning kan snabba upp actionspel men är inte av godo på Galleri.nu. Ett färgdjup på 16 bitplan - eller uttryckt i antal färger drygt 65000 - (high colour) är ett måste för att bilderna ska se någorlunda ut. Galleri.nu rekommenderar starkt att du använder 24 bitplan eller fler (true colour).

Sajten anpassar sig i möjligaste mån efter fönsterstorleken, men är designad för en skärmupplösning på 1024x768 punkter eller mer. Om du använder gratisversionen av Opera, behöver du ytterligare något högre upplösning för att kunna se hela bilderna.

Hur du ändrar antal färger och upplösning i MS Windows hittar du här.

Även om datorn kan visa tillräckligt många färger, måste webbläsaren hänga med i svängarna också. Webbläsaren måste alltså tillåta sajten att ändra färgerna oavsett vilken inställning som valts.

Textstorlekar

Visst kan det vara svårt att läsa texten ibland, men om du ofta tycker att texten är för liten, är det kanske skärmupplösningen/-storleken som är problemet? Designen på Galleri.nu bygger på att texterna ryms inom knappar och fält. Givetvis går innehållet att tillgodogöra sig i vilket fall, men snyggast blir det förmodligen med standardtexter.

Stilmallar

Det går att använda egna stilmallar i både Internet Explorer och Firefox. Galleri.nu är en sajt där mycket möda har lagts ner på designen och egna stilmallar är ofta i konflikt med den tänkta layouten.

Om du på grund av exempelvis nedsatt syn behöver en egen stilmall, kan du fortfarande tillgodogöra dig artiklarna och bilderna. Sidorna kan dock se lite lustiga ut och Galleri.nu ber om överseende med detta. Om du vill se sidorna i den avsedda layouten - gör så här.

Bilder

Galleri.nu är ett bildforum. Att surfa runt på sajten med bilder avstängda eller med en textbaserad läsare, som Lynx, verkar inte vettigt. Byt browser eller aktivera bilder i din webbläsare.

Tabeller

Tabeller används på Galleri.nu både för layout och som egentliga tabeller. Precis som ramar fungerar tabeller alltid i Internet Explorer, Firefox och Netscape medan de kan deaktiveras i Opera. Om tabeller av någon anledning har konfigurerats bort i Opera, kan de förstås aktiveras igen.