Integritet

För att kunna utveckla Galleri.nu till att bäst svara mot besökarnas utrustning och intresse samt i förekommande fall spåra illvilligt uppsåt, lagras en begränsad information på servern. Galleri.nu:s policy beträffande skydd av din personliga information följer här.

Loggning

Det finns flera syften för Galleri.nu att logga vissa uppgifter.

Följande uppgifter loggas.

Informationen rensas varje månad. Endast vid misstanke om brott kan det bli aktuellt att lämna uppgifter till tredje part (operatör och/eller myndighet).