Vägvisare

Svårt att hitta på Galleri.nu? Nej, det är det faktiskt inte, men alla sajter med självaktning ska ju ha en egen sajtkarta. Varje sida är uppbyggd på samma sätt, men bildsidorna och större artiklar har ersatt den gängse högermarginalen med tumnaglar respektive innehållsförteckningar. Motsvarande snabbval skjuts ut en bit till höger, för att indikera vilken avdelning du just nu befinner dig i.

Galleri.nu består av en expanderande bildavdelning kallad salongen. I salongen hittar du alla reguljära utställningar. Vidare finns ett växande textmaterial. Nyheter (ett år eller yngre) finns i biblioteket. Kurser i bildhantering och webbteknik kommer att publiceras i akademien. Äldre material återfinns - som förväntat - i arkivet. Utöver detta finns fyra val på det blå baneret som löper tvärs över sidan (hjälp, regler, den här sajtkartan och startsidan). Som du redan ser, kan du kontakta sajten eller byta språk med de två knapparna längst ner till vänster. Längst ner på varje sida finns också tre "stämplar" som leder till information om vilka verktyg mm som använts, respektive om sajten och redaktör'n.

Länkar i löptext är blå och understrukna enligt vedertagen webbstandard. I snabbval och liknande är länkar av estetiska skäl inte understrukna. Många bilder är klickbara. Om du använder en fullvuxen webbläsare som Internet Explorer eller Firefox och har slagit på JavaScript, ser du hjälptexter i statusfältet för alla länkar.

Använd nedanstående index som språngbräda. Större sektioner innehåller ytterligare indexeringar, när du väl kommer dit.

Språk

English version

Bilder

Utställningar

Portfolior

Gästvernissage

Texter

Nyheter

Kurser

Arkivet

Start

Hem

Presentationer

Sajten

Utgivaren

Verktyg

Regler

Upphovsrätt

Integritet

Medverkan

Support

Index

Script

Kontaktvägar

Synpunkter

Uppdragsgivare

Modeller

Fotografer

Utställare

Bilagor