Galleri.nu 2004-04-20

Cookiefri zon

Post- och telestyrelsen anser i sin gudomliga vishet att cookies utgör ett allvarligt hot mot surfarnas integritet. Galleri.nu föreslår att de tar krafttag mot modemkapningar i stället och kanske rent av försöker tillse att lagen mot spam någon gång tillämpas. Ok, nog om detta.

Härmed proklameras att Galleri.nu sedan dags dato ej längre använder cookies.

Orsaken till denna genomgripande omstöpning är inte PTS påbud om att sajter från och med 2003-07-28 måste upplysa om användandet av cookies. Under testsändningarna har det visat sig att olika webbläsare mellanlagrar cookies olika länge. Detta gav upphov till ett oförutsägbart beteende.

Vissa mått och steg måste tidigare också vidtas för att understödja besökare med avstängda cookies. Att överge cookies kommer att ge ett mer enhetligt utseende och beteende för alla användare.

Förmodligen kommer avskaffandet av cookies att frigöra lite bandbredd, vilket besökare med slöa anslutningar säkert uppskattar.