Internet Explorer

Microsoft Internet Explorer är den webbläsare som Galleri.nu i första hand designas för. Bäst vistelse på Galleri.nu ger Internet Explorer med inställningar enligt nedan.

Kompabilitet

Internet Explorer är en synnerligen konform läsare. Version 5.0 hade problem med linjestilar. Centrering av bakgrundsbilder fungerade inte heller korrekt, men Galleri.nu är nu kodat så att detta inte längre syns.

Ladda ner

Du kan ladda ner den senate versionen av Microsoft Internet Explorer genom att markera ikonen nedan.

Microsoft Internet Explorer

Microsoft Internet Explorer och den officiella Get Microsoft Internet Explorer logotypen är varumärken registrerade av Microsoft Corporation i USA och andra länder.