Netscape Navigator

Den 15 juli 2003 annonserade America Online att utvecklingen av Netscape upphör. Samtliga utvecklare sägs upp. Detta innebär med säkerhet slutet på Netscape som vi har lärt känna den. AoL donerade samtidig 2 miljoner dollar till Mozilla Foundation som fristående kommer att vidareutveckla Mozilla. Mozilla är som bekant den layoutmotor som bland annat länge drev Netscape. Källa Datormagazin.

Bland framförallt Linuxanvändare är dock Netscape Navigator än så länge den vanligast förekommande webbläsaren. Optimala inställningar för Galleri.nu hittar du här nedan.

Kompabilitet

Galleri.nu är kodad enligt HTML 4.01 och CSS 1. Senare versioner av Netscape Navigator lever väl upp till dessa definitioner. Dock visar Netscape animeringar av GIF-bilder endast en gång, vilket leder till att markörstyrda animeringar inte fungerar som avsett.

Ladda ner

Du kan ladda ner den senate versionen av Netscape Navigator genom att markera ikonen nedan.

Netscape Navigator

Netscape och Netscape N logotypen är varumärken registrerade av Netscape Communications Corporation i USA och andra länder.